Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Powiatu na 2007 rok

 

 

1. Styczeń             1/ Opracowanie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok.

2/ Przyjęcie i zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji             Rewizyjnej,

3/ Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na    

    2007 rok.

4/ Uchwalenie budżetu Powiatu na 2007 rok.

5/ Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o gotowości do  

    funkcjonowania w okresie zimowym.

6/ Podjęcie decyzji  o przystąpieniu do WOKiSS.

 

2. Luty                  1/ Sprawozdanie z działalności i ocena pracy ZDP.

    Wieloletni Program Inwestycji drogowych na lata 2006- 

    2008 i jego analiza.

2/ Nowelizacja Statutu Powiatu- Powołanie Komisji 

    Doraźnej.

 

3.Marzec               1/ Analiza wieloletnich programów strategii oraz ich

    aktualizacja.

                            2/ Ocena sytuacji w SP ZOZ w Międzyrzeczu.

                            3/ Ocena wykonania budżetu za 2006 rok.

                            4/ Koordynacja programów i imprez kulturalno sportowych 

    na terenie powiatu./współpraca z poszczególnymi  

    gminami.

                            5/ Sprawozdanie  Rzecznika Praw Konsumenta z działalności

    za 2006 rok.

                            6/ Uchwalenie Statutu Powiatu.

 

4. Kwiecień           1/ Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

    Pomocy Rodzinie. Ocena sytuacji osób 

    niepełnosprawnych, możliwości wsparcia ich w momencie

    podjęcia decyzji o usamodzielnieniu się.

                            2/ Ocena rynku pracy w Powiecie oraz

    programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji  

    lokalnego rynku pracy realizowanych przez PUP.

 

 

 

 

5. Maj                   1/ Ocena potencjału turystycznego powiatu i możliwości jego

    wykorzystania. Promocja Powiatu

                            2/ Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i  

    zabezpieczenia przeciwpowodziowego  Powiatu.

        

6. Czerwiec           1/ Ocena DPS-ów działających na terenie Powiatu i

    realizowanych w nich inwestycji przy wsparciu środków  

    pomocowych z UE.

                            2/ Prace nad ustanowieniem flagi, herbu i  logo Powiatu.

                            3/ Analiza realizacji Powiatowego Planu Gospodarki 

    Odpadami w nawiązaniu do realizacji tych programów w   

    poszczególnych Gminach.

 

7. Lipiec               1/ Ustanowienie zasad nadawania tytułu Honorowy Obywatel 

    i Zasłużony dla Powiatu Międzyrzeckiego.

                            2/ Ocena realizacji wieloletniego  programu zapobiegania 

    przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i  

    porządku publicznego.

 

8. Sierpień             1/ Organizacja powiatowego integracyjnego spotkania 

    samorządowców i osób niepełnosprawnych: „Wciąż pod 

    górę”- Rokitno 2007.

                            2/ Ocena stanu dróg i budowli drogowych na terenie powiatu.

                            3/ Ocena funkcjonalności istniejących schronisk

    młodzieżowych na terenie powiatu.( sesja wyjazdowa ).

 

9. Wrzesień           1/ Ocena wykonania budżetu na I półrocze 2007.

 

10. Październik      1/ Analiza sytuacji organizacyjnej i budżetowej placówek

    oświatowych, realizacja planów finansowych.

                            2/ Ocena osiągnięć szkół i uczniów( matury, olimpiady,

    Konkursy), analiza pomocy stypendialnej w 

    poszczególnych jednostkach.

 

11.Listopad           1/ Profilaktyka uzależnień i zjawisk przemocy ,agresji-

    koordynacja działań prowadzonych przez poszczególne 

    Gminy.

 

12. Grudzień         1/ Opracowanie planów pracy na 2008 rok.

                            2/ Powołanie Komisji Koordynacyjnej działania zrzeszeń,

    stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na 

    terenie powiatu.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".