Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Protokół Nr 37/07 z posiedzenia z dnia 17 października 2007 r.

Data posiedzenia:
2007-10-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie przez Dyrektora SPZOZ w Międzyrzeczu roszczeń dotyczących "203 zł."
2. Omówienie problematyki współpracy zakładów opieki zdrowotnej w Powiecie Mię-dzyrzeckim.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie środków PFRON.
4. Rozpatrzenie wniosku Starosty Świebodzińskiego dotyczącego aktualizacji porozu-mienia w sprawie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
5. Sprawy budżetowe, w tym:
- podjęcie uchwał,
- przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu,
- akceptacja sprawozdań budżetowych.
6. Omówienie sytuacji w jednostkach organizacyjnych powiatu, także pod kątem planów finansowych jednostek w roku 2008.
7. Rozważenie celowości wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy materialnej dla szkoły w Bobowicku kształcącej w zawodach rolniczych.
8. Bieżąca informacja na temat realizacji planu kontroli.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pomocy zdrowotnej przy-znawanej nauczycielom.
10. Wydanie opinii w sprawie projektu nowego statutu Powiatu Międzyrzeckiego.
11. Omówienie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu organi-zacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.
12. Rozpatrzenie wniosku Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu o wyrażenie zgody na likwidację składników majątku trwałego.
13. Rozpatrzenie wniosku Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicz-nie Chorych w Międzyrzeczu o utworzenie filii SOSW.
14. Zapoznanie się ze stanowiskiem Dyrektora ZSR w Bobowicku w sprawie wykorzy-stania internatu.
15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Międzyrzeczu w sprawie Regulaminu Orga-nizacyjnego jednostki.
16. Zapoznanie się z Planem Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych w sezonie 2007/20008.
17. Przyjęcie umowy o sprzedaż energii elektrycznej oraz umowy na wykonanie operatu szacunkowego dla warsztatów w Trzcielu.
18. Informacja o podpisaniu drugiej umowy najmu nieruchomości w Trzcielu.
19. Wolne wnioski.


Uwagi:Załączniki

Tekst protokołu (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".