Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Protokół Nr 40/07 z posiedzenia z dnia 14 listopada 2007 r.

Data posiedzenia:
2007-11-14

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
2. Sprawy budżetowe.
3. Bieżąca informacja na temat realizacji planu kontroli.
4. Zapoznanie się z Planem Audytu Wewnętrznego na rok 2008 dla Powiatu Między-rzeckiego.
5. Informacja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego SPZOZ w Międzyrze-czu.
6. Wystąpienie z pismem do Burmistrza Trzciela w sprawie uchwalenia planu zagospo-darowania gminy dla terenów stanowiących własność Powiatu.
7. Zapoznanie się z wnioskiem Burmistrza Trzciela o umorzenie należności.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej po-działu środków PFRON.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie statutu Domu Pomocy Społecz-nej w Rokitnie nr 58.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 58.
11. Zapoznanie się z protokołem dotyczącym uzgodnień projektów uchwał w sprawie re-gulaminów wynagradzania nauczycieli i opiniowania projektów uchwał.
12. Przyjęcie pisma w sprawie możliwości przekazania Zespołu Szkół Rolniczych w Bo-bowicku do Ministerstwa Rolnictwa.
13. Zapoznanie się z wnioskiem Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mię-dzyrzeczu o przekazanie komputera.
14. Analiza wniosku Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu o zorganizowanie zajęć lekcyjnych w Oddziale Psychiatrii Sądowej.
15. Wolne wnioski.


Uwagi:Załączniki

Tekst protokołu (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".