Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Powiatu na 2010 r.

 

    Styczeń

1. Uchwalenie budżetu na 2010 r.                                                                                                                                

2. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2010 r.

     Luty

1. Ocena wykonania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej. Analiza funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i informacja z realizacji strategii rozwiązywania  problemów społecznych.                                                                                                                                                           

 2. Informacja dotycząca działań na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.                                                                                                                                           

 3. Analiza, ocena i perspektywa funkcjonowania Muzeum w Międzyrzeczu.

    Marzec

1. Analiza funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych w powiecie - w tym także ocena stanu technicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków szkolnych.                                                

2. Informacja z działalności Powiatowej Straży Pożarnej.                                                                                

3. Informacja z działalności Komendy powiatowej Policji i informacja na temat budowy nowej siedziby.                                                                                                                                                                            

4. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.                                                                              

5. Informacja Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2009.

     Kwiecień

1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego za 2009 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.                                                                                                                                       

2. Analiza i ocena zimowego utrzymania dróg w powiecie i sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych.                                                                                                                                                               

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Międzyrzeczu za 2009 r.                                                               

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów za 2009 r.

     Maj

1. Ocena działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska podejmowanych w powiecie międzyrzeckim - kompetencje organów ochrony przyrody. Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Przyrody i Dyrektorem RDOŚ w Gorzowie.                                                                                                 

2. Aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Międzyrzeckim.                                                                                    

3. Uchwalenie zasad nadawania tytułu Honorowy Obywatel Powiatu i Zasłużony Dla Powiatu Międzyrzeckiego.                                                                                                                                                       

4. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

    Czerwiec

1. Informacja Starosty nt. stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i analiza gospodarki wodą na terenie Powiatu Międzyrzeckiego.                                                                                                                                         

2. Ocena działalności turystycznej i promocji powiatu - baza turystyczna, wydawnictwa, targi.                                    

3. Informacja o przygotowaniach imprezy powiatowej Prezentacje Gmin i Plener Rzeźbiarski na Zamku.

     Lipiec

1. Informacja Zarządu z realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.                                                                                 

2. Ocena funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

     Sierpień

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa.                                                                                           

2. Informacja z realizacji kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu.                                                                                   

3. Informacja z działalności instytucji działających na rzecz rolnictwa w powiecie. /ARiMR, PZDR Międzyrzecz, IORiN, ARR, ANR. Pow. Lekarz Wet./

     Wrzesień

1. Analiza sytuacji szkolnictwa ponadpodstawowego w powiecie. Analiza wyników matur w szkołach będących pod nadzorem Powiatu.                                                                                                                            

2. Ocena funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych działających na terenie powiatu.

      Październik

1. Informacja Starosty i Przewodniczącej Rady Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.                                                                        

2. Informacja o wynikach naboru na rok 2010/2011 oraz stanie technicznym szkół i placówek oświatowych.                                                                                                                                                                              

3. Sprawozdanie z podjętych i wykonanych uchwał oraz podsumowanie kadencji 2006 - 2010.                                      

4. Informacja na temat sytuacji finansowej powiatu i o realizowanych inwestycjach oraz działaniach w toku.                                                                                                                                                                                              

     Listopad

1. Przyjęcie założeń do budżetu na 2011 r.                                                                                                                                                 

2. Ocena realizacji planu inwestycyjnego w roku 2010 i przyjęcie strategii na najbliższy czas.                                                          

    Grudzień

1. Organizacja działalności Rady Powiatu po wyborach samorządowych - wybory, podział na komisje itp.                                                                                                                                                                                                            

2. Prace nad budżetem na 2011 r.                                                                                                                                    

3. Przygotowanie planu pracy Rady i komisji na 2011 r.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".