Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

plan pracy na 2011 rok

Miesiąc

Tematyka obrad

Uwagi

Styczeń
2011 r.

1.      Przyjęcie planu pracy Stałych Komisji Rady.

 

 

Luty
2011 r.

1.      Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2010.

2.      Sprawozdanie z działalności 2010 r. i powołanie nowego składu Komisji Bezpieczeństwa.

 

Marzec
2011 r.

1.      Ocena wykonania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.

2.       Analiza funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i informacja z realizacji środków PFRON w 2010.

3.      Informacja o bieżącej działalności Muzeum w Międzyrzeczu

i analiza sytuacji finansowej.

4.      Aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Międzyrzeckim.

 

 

Kwiecień
2011 r.

1.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego za rok 2010, oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

2.      Analiza i ocena zimowego utrzymania dróg w powiecie, sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych, oraz ocena sytuacji finansowej ZDP. Zapoznanie się z planem remontów dróg powiatowych.

3.      Informacja Starosty  nt. Stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i analiza gospodarki wodą na terenie Powiatu Międzyrzeckiego.

4.      Przyjęcie sprawozdania z działalności SPZOZ w Międzyrzeczu za 2010 r., oraz informacja o bieżących kontraktach z NFZ.

pkt. 1 przeniesiony na sesję Rady Powiatu

na dzień

1 czerwca  

Maj
2011 r.

 

1.      Ocena działań na rzecz ochrony i  kształtowania środowiska na obszarze Powiatu Międzyrzeckiego. Międzynarodowy Rok Lasów - obchody na terenie powiatu.

2.      Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu międzyrzeckiego w roku 2010.

3.      Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2010 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu międzyrzeckiego.

4.      Informacja z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu za 2010 rok.

 

Czerwiec
2011 r.

1.      Ocena działalności turystycznej i promocji powiatu-baza turystyczna, imprezy, wydawnictwa, targi.

2.      Informacja nt. sytuacji finansowej powiatu i o realizacjach inwestycjach oraz działaniach w toku.

3.      Informacja z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za rok 2010.

 

Lipiec
2011 r.

1.      Informacja Zarządu z realizacji budżetu za I półrocze 2010.

2.      Ocena funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie powiatu.    

 

Sierpień
2011 r.

1.      Sprawozdanie za I półrocze z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli.

 

 

Wrzesień 2011 r.

 

1.      Ocena stanu przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat do roku szkolnego 2011/2012,

2.       Ocena funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych działających na terenie powiatu. 

 

 

Październik 2011 r.

1.      Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.

2.      Informacja w sprawie przygotowania planu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012.

3.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Międzyrzeckiego z uwzględnieniem wyników egzaminów maturalnych i zawodowych za rok 20010/2011.

4.      Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji.

 

 

Listopad
2011 r.

1.      Przyjęcie założenia do budżetu na 2012 r.

2.      Ocena stanu realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.

 

Grudzień
2011 r.

1.      Uchwalenie budżetu na rok 2012.

2.      Przygotowanie i opracowanie planu Komisji i Rady na 2012 r.

3.      Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za okres 2011 r.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".